Termeni și condiții

Cu toții ne aflăm aici pentru a ne informa și pentru a ne susține unii pe alții, respectându-ne reciproc. Vă rugăm să păstrăm întreaga interacțiune și corespondență la un nivel civilizat și ținând cont de diferențele culturale și de personalitate. Nu sunt permise limbajul tendențios și injuriile.

 

Noi credem în colaborare, în transparență și în bun simț și considerăm că prin comunicare putem rezolva diferite probleme/neînțelegeri/omisiuni.

Informațiile de pe acest site sunt menite să ofere ajutor și să aducă un plus de valoare fiecărui partener și utilizatorii platformei își asumă toată responsabilitatea pentru conținutul postat de fiecare în parte (text, imagine, logo etc.)

Vă rugăm să ne semnalați orice neregulă observați la adresa contact@madeinbrasov.ro!

  1. Termeni și condiții

Vizitarea și folosirea site-ului www.madeinbrasov.ro implică acceptarea Condiților de utilizare ce vor fi detaliate în cele ce urmează. Prin utilizarea site-ului și/sau al oricăruia dintre serviciile oferite se consideră implicit că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a acestuia.

Prin completarea datelor în formularul de Contact, declarați și acceptați că datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza noastră de date și vă dați acordul ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prezentat în Politica de Confidențialitate.

  1. Incheierea acordului

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții, precum și orice modificări site-ului www.madeinbrasov.ro fără o notificare prealabilă.

Pe pagina Termeni și Condiții, veți găsi totdeauna o versiune actualizată a acestui regulament.

III. Descrierea serviciului

Portalul asigură informații despre furnizorii/producătorii locali din Brașov care își oferă serviciile sau livrează produse în perioada crizei provocate de Coronavirus. Scopul este susținerea afacerilor din Brașov, dar și informarea comunității brașovene cum pot primi ajutor în această perioadă, de unde pot cumpăra sau la cine pot apela pentru diferite servicii în perioada menționată anterior.

Site-ul nostru își rezervă dreptul să deruleze în orice moment campanii publicitare în orice secțiune a site-ului. Campaniile derulate nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului. De asemenea, spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare nu necesită acordul vizitatorilor și pot fi modificate oricând fară o înștiințare prealabilă.

Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare organizate în cadrul său, altele decat cele organizate exclusiv de  acesta.

  1. Drepturile de autor (Copyright)
    Conținutul acestui site : textele, imaginile, graficele, elementele de grafică web, scripturi și orice alte date sunt proprietatea site-ului și a paretenerilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.madeinbrasov.ro atrage după sine consecințe conform legilor în vigoare.

Preluarea materialelor este posibilă doar dacă se respectă următoarele : 1) se pot prelua cel mult două paragrafe ale articolului, iar la sfârșitul materialului de pe site-ul dumneavoastra, într-un paragraf separat, trebuie afisat textul ” Sursa : linkul articolului de pe site-ul www.madeinbrasov” 2) se cere un acord scris în prealabil. Pentru a face o reclamație privitor la drepturile de proprietate intelectuală scrieti pe adresa de e-mail contact@madeinbrasov.ro

Îsi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și folosirea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislatiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă exista dovada că au atentat la distrugerea sau aducerea de prejudicii site-lui, a conținutului sau siguranței acestuia sau au încercat să atace sau să discrediteze  partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Nu este permisă introducerea de conținut, folosind metode neautorizate de generare mesaje.

  1. Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,suntpitic.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexact sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

  1. Limitărea răspunderii

Madeinbrasov nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

De asemenea, Madeinbrasov nu este responsabil pentru conținutul publicat pe această platformă de către partenerii sau utilizatorii site-ului și nici pentru serviciile sau produsele oferite/furnizate de către aceștia. MadeinBrasov va face tot posibilul să corecteze toate erorile si omisiunile observate/semnalate pentru a asigura încrederea în această platformă. Madeinbrasov nu oferă garanții și nu are nicio răspundere pentru informațiile, serviciile sau produsele adăugate pe site de către parteneri. Madeinbrasov nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile ce pot rezulta din interacțiunea cu utilizatorii, din îndeplinirea oricăror obligații asumate de către utilizator, din defecțiunilor tehnice sau din imposibilitatea utilizării platformei ori din interpretarea greșită a conținutului existent pe acest site.

Conținutul  existent pe acest site are scop informativ și administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun fel cu privire la orice informații și date din conţinutul site-ului sau orice altă activitate legată de utilizarea informațiilor precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligatiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu provenit din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil și nu se poate ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecatorească română competentă, aflată în raza teritorială a județului Brașov.